Bună guvernare în gestionarea fondurilor pentru tineret

Bună guvernare în gestionarea fondurilor pentru tineret

Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale

Proiectul “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale“, implementat de Centrul pentru Politici Educaționale, în parteneriat cu Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România adresează problema ineficienței utilizării resurselor destinate tinerilor. Nevoia proiectului este generată de legislația neclară, lipsa criteriilor obiective și transparente de evaluare a proiectelor finanțate din fondurile nerabursabile pentru tineri, lipsa studiilor de impact privind eficiența lor, inexistența unor priorități de finanțare etc. Proiectul are drept obiective: creșterea transparenței privind gestionarea fondurilor pentru tineret la nivel județean și local și creșterea capacității de accesare și de implicare în luare deciziilor privind aceste fonduri de către ONGurile de tineret (ONG-T). Grupul țintă al proiectului și beneficiarii direcți sunt tinerii din ONG-T, iar beneficiarii indirecți sunt tinerii din România. Printre rezultate menționăm: raport de diagnoză, raport de monitorizare, un set de recomandări, raport de consultare, rețea de 10 watch-dogs și formarea a 100 tineri.

Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe site-ul oficial al acestuia: http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro

Proiect finanţat prin granturile SEE (Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European) 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

EEA Grants   Fondul ONG     FDSC

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.