Servicii și expertiză CPEdu

Echipa CPE poate oferi următoarele servicii sau poate mobiliza resurse în vederea acoperirii următoarelor nevoi :

CERCETARE

CONSULTANȚĂ

CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE

Servicii

1. Procese de elaborare a politicilor la nivel local, regional şi naţional.

 • Elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare de politici;
 • Dezvoltarea de strategii instituționale
 • Realizarea de studii, analize și cercetări
 • Dezvoltarea de sisteme de culegere a datelor pentru fundamentarea deciziilor și strategiilor;

2. Scriere și implementare de proiecte

 • proiecte finanţate din fonduri structurale europene;

3. Module de formare

 • Realizarea și facilitarea de module de instruire pentru sprijinirea activităţilor menţionate mai sus;
 • Realizarea și facilitarea de module de training axate pe nevoile generale ale universităţilor (ex. management universitar, gestionare baze de date universitare, management servicii suport, marketing universitar etc).

4. Organizare de evenimente (conferinţe, mese rotunde, seminarii etc)

 • Consultanţă pentru identificarea unui plan de evenimente care să sprijine strategia instituţională;
 • Asistenţă în ceea ce priveşte organizarea de evenimente.

5. Creşterea capacităţii administrative

 • Asistenţă în realizarea de structuri asociative pentru universităţi cu diferite scopuri (internaţionalizare, creşterea mobilităţii, parteneriate sectoriale pe cercetare etc.

Arii tematice principale de expertiză

Internaţionalizarea educaţiei şi mobilitatea academică

 • analiză de nevoi şi strategii de dezvoltare a domeniului internaţionalizării învăţământului superior din România;
 • marketizarea educaţiei (construire de brand);
 • mobilitate academică (a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor);
 • exemple de bună practică europeană privind internaţionalizarea;
 • reglementări şi recomandări la nivel naţional şi internaţional privind internaţionalizarea.
 • Strategii pentru abordarea rankingurilor internaționale.

Acces, echitate şi coeziune socială

 • Analiza de nevoi a grupurilor defavorizate şi sub-reprezentate de la nivelul învăţământului superior;
 • Lărgirea accesului la educaţie prin atragerea de studenți;
 • Acces, integrare şi finalizarea studiilor de către membrii grupurilor defavorizate;

Asigurarea calităţii

 • Asigurarea internă a calităţii;
 • Asigurarea externă a calităţii (diverse tipuri de evaluări);
 • Cultura calităţii;
 • Calitatea actului didactic;

Învăţămant centrat pe student

 • Dezvoltarea unor strategii si a unor instrumente în vederea îmbunătățirii procesului educațional în acord cu principiile învățământului centrat pe student;

Finanţare învăţământ superior

 • Modele de finanțare a ÎS;
 • Diversificarea surselor de finanțare;
 • Eficientizarea costurilor.

Procesul Bologna, Strategia UE de modernizarea a universităţilor, procese și politici international

 • Strategii de implementare a Procesului Bologna și a altor procese și politici internaționale;
 • Implementarea recomandărilor europene pentru modernizarea universităţilor;
 • Recomandări privind implementarea corectă a politicilor internaționale (Exemple: sistemul ECTS, programe în co-tutelă, programe de mobilități etc.)

Etică și transparență

 • Dezvoltarea structurilor, proceselor și procedurilor pentru promovarea și asigurarea eticii universitare;
 • Creșterea transparenței universităților (la nivel intern sau extern).

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.