Conferința ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior (SEIS)

mai 25, 2015 noutăți

Conferința ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior (SEIS)

Conferința ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior (SEIS)

– Erevan, Armenia, 14-15 mai, 2015 –

Procesul Bologna și scopul construcției și consolidării Spațiului European al Învățământului Superior (SEIS) reunește in prezent 47 de țări, printre care și România, cu tradiții politice, culturale și academice diferite, ce cooperează într-un proces amplu de reformare a sistemelor de învățământ superior. Statele SEIS implementează reforme în contexte foarte diferite urmărind cadrul, principiile și angajamentele asumate în cadul Procesulului Bologna.

În acest context, între 14 și 15 mai în Armenia, la Erevan, miniștrii responsabili de învățământul superior din 47 de state s-au întalnit pentru a evalua progresul în ceea ce privește consolidarea SEIS și implementarea politicilor Procesului Bologna și pentru a adopta noi priorități ale procesului de reformă.

Progres în implementarea reformelor Procesului Bologna

Miniștrii Educației notează faptul că Procesul Bologna a oferit posibilitatea studenților și absolvenților de a fi mobili în Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS) cu recunoașterea studiilor lor sau a perioadelor de mobilitate. Universitățile au devenit mai active în spațiul internațional, iar cooperarea academică în predare și cercetare s-a îmbunătățit. În același timp, aceștia constată o implementare inegală a reformelor în statele SEIS și o utilizare incorectă sau superficială a instrumentelor promovate de Procesul Bologna. Dacă ne uităm la implementarea Procesului Bologna în România, constatăm diferențe în implementarea liniilor de acțiune ale Procesului. În timp ce, în asigurarea calității învățământului superior, România a înregistrat un progres notabil, având o agenție nationala, membră în structuri internaționale recunoscute (ENQA, EQAR) care respectă direcțiile și standardele europene, în alte domenii precum asigurarea echității educației, România nu are o politică națională coerentă ca urmare a implementării recomandărilor Bologna.

<< Raportul privind statusul implementării Procesului Bologna în statele SEIS a fost publicat aici >>

<< Raportul oficial al României privind implementarea Procesului Bologna în perioada 2012-2015 a fost publicat aici >>

Asumări noi ale miniștrilor educației din statele SEIS

Până în 2020, statele membre ale SEIS își asumă, prin Miniștrii Educației, că vor îmbunătăți calitatea și relevanța studiilor, prin promovarea unui învățământ centrat pe student și a noilor tehnologii în procesul de predare-învățare. În cadrul programelor de studiu, prin activități de învățare, studenții ar trebui să-și dezvolte competențe care să le satisfacă aspirațiile personale și societale. Se punctează nevoia unei legături între învățare-predare și cercetare în universități precum și susținerea dezvoltării competențelor pedagogice ale cadrelor didactice. Mai mult, în calitatea lor de membri egali în comunitățile academice, studenții trebuie să fie implicați activ în design-ul curricular și în procesele de asigurare a calității.

În contextul unei piețe a muncii aflată în continuă schimbare, miniștrii își asumă să îmbunătățească angajabilitatea absolvenților. În acest sens vor fi susținute: dialogul cu angajatorii, echilibrul între teorie și practică în programele de studiu, promovarea antreprenoriatului, dezvoltarea abilităților de inovare ale studenților și urmărirea carierei profesionale a studenților.

Datorită scăderii demografice și a proceselor de imigrare, populațiile devin din ce în ce mai diverse. Astfel, Procesul Bologna promovează lărgirea învățământului superior către un număr mai mare de persoane cât și îmbunătățirea oportunităților de acces și finalizare a studiilor a persoanelor din grupuri devaforizate.

Pentru succesul SEIS, este necesară o implementare reală a reformelor asumate. Lipsa implementării lor în anumite state, va duce la o lipsă de credibilitate și la probleme de functionare a întregului SEIS.

Asumări concrete ale statelor

 • A fost adoptată o nouă versiune a standardelor și direcțiilor europene privind asigurarea calității în SEIS.
 • Pentru creșterea relevanței studiilor de licență, sectorul public va asigura acces echitabil absolvenților de licență, iar angajatorii sunt încurajați să utilizeze într-un mod corespunzător toate calificările din învățământul superior (inclusiv cele de la nivelul licenței).
 • În colaborare cu universitățile, se vor asigura informații semnificative privind posibilitățile de carieră ale absolvenților de studii superioare (către conducerile universităților, elevi, părinți, societate per ansamblu).
 • Până în 2016, se va revizui legislația națională pentru ca aceasta să fie în concordanță cu prevederile Convenției de la Lisabona privind Recunoașterea.
 • Se va asigura accesul la învățământul superior și prin recunoașterea educației anterioare (inclusiv a educației non-formale și informale). Universitățile trebuie să își îmbunătățească capacitate de recunoaștere a educației anterioare.
 • Cadrele Naționale ale Calificărilor trebuie să fie îmbunătățite astfel încât să fie posibilă recunoașterea educației anterioare.
 • Va fi alcătuit un grup tematic de lucru din state și organizații (prin participare voluntară) care să lucreze în direcția recunoașterii profesionale.
 • Va fi promovată portabilitatea împrumuturilor pentru studenți (acolo unde există) și a granturilor de studiu (pe baza recomandărilor realizate de grupul de lucru privind internaționalizarea și mobilitatea).
 • Va fi implementată strategia SEIS privind dimensiunea socială pentru a face învățământul superior mai inclusiv.
 • În interiorul unui stat SEIS, calificările obținute în alt stat SEIS vor fi automat recunoscute.
 • Se va asigura opțiunea ca universitățile să poata apela la orice agenție de asigurare a calității înscrisă în EQAR pentru evaluarea externă, respectând aranjamentele naționale privind deciziile finale în asigurarea calității.

Următoarea întâlnire a miniștrilor educației din cele 47 de state membre ale EHEA, va avea loc în 2018, la Paris, Franța.

Share:

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.