SCRISOARE DESCHISĂ a Coaliției pentru Universități Curate pentru eradicarea plagiatului în universitățile din România

SCRISOARE DESCHISĂ a Coaliției pentru Universități Curate pentru eradicarea plagiatului în universitățile din România

Plagiatul a devenit o plagă a mediului universitar românesc din cauza lipsei unor reglementări clare de prevenire și de pedepsire. Legea Educației Naționale a fost mutilată în ultimii ani prin ordonanțe de urgență și alte acte normative, care au relaxat condițiile necesare conducerii doctoratelor și, implicit, au promovat impostura. Acuzațiile de plagiat s-au axat pe persoane publice cunoscute, de la premierul Victor Ponta la vicepremierul Gabriel Oprea sau ministrul Petre Tobă. Chiar dacă presa a semnalat plagiatele politicienilor, nu trebuie să ne limităm doar la aceste cazuri în evaluarea plagiatului în universitățile românești.

Plagiatul afectează credibilitatea instituțiilor de învățământ din România. Se impun măsuri clare și ferme pentru prevenirea plagiatului și pentru pedepsirea, inclusiv prin prevederi clare ale Codului Penal, a actorilor vinovați de plagiat, adică autorul, profesorul coordonator și instituția de învățământ. Nu este suficientă doar pedepsirea autorului, pentru că fără responsabilizarea profesorilor coordonatori nu va fi eficientă nicio măsură antiplagiat.

Totodată, lipsa unor standarde de performanță academică pentru producțiile științifice a determinat scăderea calității cercetării din România. Evaluarea criteriilor de performanță academică pentru acordarea titlurilor universitare se face în acest moment pe baza unei simple socoteli contabile, ceea ce a generat eludarea calității în favoarea cantității și, implicit, încurajează plagiatul.

Coaliția pentru Universități Curate salută decizia ministrului educației de a revoca Comisia Națională de Etică și propune Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice adoptarea în regim de urgență a unor reglementări clare împotriva plagiatului, care să se aplice indiferent de statutul instituției de învățământ – civilă sau militară, publică sau privată, respectiv a autorului acuzat de plagiat – civil sau militar, simplu cetățean sau demnitar.

I. Reformarea criteriilor de acordare a titlului de doctor abilitat și a dreptului de a conduce doctorate:

 1. analizarea criteriilor de acordare a dreptului de conducere a doctoratelor în fiecare domeniu și adoptarea unor criterii clare în funcție de principiile exigenței academice și a integrității universitare, după o analiză a criteriilor similare din celelalte state ale Uniunii Europene;
 2. amendarea LEN pentru obținerea titlului de doctor abilitat prin pregătirea și susținerea publică, cu o comisie internațională formată din specialiști în domeniul respectiv, a unei lucrări științifice ca teză de doctorat de abilitat, fără eludarea celorlalte criterii de performanță academică.

II. Reformarea CNATDCU:

 1. reducerea numărului membrilor acestei instituții;
 2. revocarea din funcție a tuturor membrilor și refacerea comisiilor prin numirea specialiștilor strict pe criterii profesionale și excluderea ingerințelor politice;
 3. fiecare membru al CNADTCU ar trebui să îndeplinească minim triplul punctajului necesar abilitării pentru credibilizarea deciziilor instituției;
 4. redefinirea competențelor comisiilor CNATDCU în raport cu necesitatea reformării urgente a învățământului superior, cu respectarea autonomiei universitare.

III. Stabilirea unor standarde minime de performanță academică în fiecare domeniu:

 1. înființarea unor comisii de specialitate, formate din membri ai comunității academice din țară și din străinătate, pentru fiecare domeniu, care, într-un termen rezonabil, să adopte standardele minime care califică o lucrare științifică, indiferent de dimensiunea și formatul ei (articol, studiu sau carte);
 2. acordarea unor competențe CNATDCU sau altei instituții pentru analiza respectării acestor standarde minime de performanță academică în cazul unei sesizări;
 3. stabilirea cadrului legal pentru implementarea standardelor minime de performanță academică.

IV. Publicarea on-line a tuturor tezelor de doctorat:

 1. publicarea obligatorie a tezei cu cel puțin 30 de zile înainte de susținere pe pagina de internet a școlii doctorale într-o secțiune specială dedicată tezelor în curs de susținere;
 2. elaborarea unor instrumente pentru posibilitatea sesizării plagiatului sau a nerespectării standardelor de performanță academică și obligativitatea analizei acesteia de către comisia de doctorat implicată;
 3. publicarea obligatorie a tezelor de doctorat pe termen nelimitat pe o pagină de internet gestionată de Ministerul Educației, într-o bază de date liber accesibilă, cu respectarea dreptului de autor, într-un format care să permită citarea lucrării respective.

V. Verificarea obligatorie antiplagiat a tezelor de doctorat:

 1. obligativitatea verificării fiecărei teze de doctorat înainte de susținere pe un site specializat, gestionat de Ministerul Educației, accesibil gratuit;
 2. publicarea raportului verificării antiplagiat pentru fiecare teză;
 3. crearea unor instrumente de completare a verificării automate.

VI. Realizarea unei proceduri simplificate pentru retragerea titlului de doctor în cazul plagiatului:

 1. simplificarea procedurii de retragere a titlului de doctor în cazul unui plagiat dovedit de către Comisia de Etică a universității care a acordat respectivul titlu, indiferent de funcția și poziția publică, respectiv politică a celui acuzat;
 2. crearea unui instrument de sesizare, analiză și rezolvare în cazul în care există suspiciuni de pactizare a Comisiei de Etică cu persoana acuzată de plagiat;
 3. completarea Codului Penal cu articole clare care definesc și încadrează juridic plagiatul, respectiv pedepsele posibile.

VII. Măsuri punitive împotriva autorului plagiatului:

 1. retragerea imediată a titlului de doctor în științe imediat după ce a fost dovedit plagiatul de către instituția care l-a acordat;
 2. în cazul în care instituția refuză, Ministerul Educației, să dețină autoritatea de a anula titlul respectiv;
 3. obligarea vinovatului să returneze toate avantajele materiale directe obținute în urma titlului obținut prin plagiat;
 4. anularea tuturor avantajelor, funcțiilor și gradelor didactice obținute prin plagiat;
 5. demiterea autorului plagiator din orice post universitar pentru totdeauna, atât din învățământul public, cât și din cel privat, indiferent dacă este instituție civilă sau militară.

VIII. Măsuri punitive împotriva profesorului coordonator al tezei plagiate

 1. anularea definitivă și irevocabilă a dreptului de a conduce doctorate în orice domeniu pentru profesorul coordonator a cel puțin două teze dovedite ca plagiat;
 2. obligarea coordonatorului de doctorat să returneze orice avantaje materiale dobândite de pe urma coordonării tezei de doctorat dovedite ca plagiat.

IX. Măsuri punitive împotriva instituției de învățământ superior care a acordat titlul de doctor pe baza unui plagiat:

 1. desființarea Școlii doctorale care a gestionat pregătirea și susținerea a cel puțin trei doctorate dovedite ca plagiat.
 2. interdicția înființării unei alte școli doctorale într-un domeniu similar de către instituția de învățământ superior respectivă pentru cel puțin 5 ani.

X. Asigurarea transparenței școlilor doctorale:

 1. obligativitatea instituțiilor de învățământ superior de a publica lista actualizată a conducătorilor de doctorat în fiecare școală doctorală, cu CV-ul aferent, inclusiv lista publicațiilor științifice;
 2. obligativitatea instituțiilor de învățământ superior de a publica lista actualizată a studenților doctoranzi, pe școală doctorală și conducător de doctorat, cu indicarea subiectului tezei în pregătire;
 3. obligativitatea instituțiilor de învățământ superior de a publica lista tuturor persoanelor care au obținut doctorate începând cu anul 2000, cu indicarea coordonatorului, a titlului tezei, a anului susținerii și a bibliotecii unde poate fi consultată.

XI. Acțiuni de prevenție și educare

 1. introducerea unui curs obligatoriu în toate universitățile pentru studenții anului I (ciclul licență), în toate domeniile de studiu, care să dezvolte competențe privind: modul de redactare a lucrărilor științifice și citare, metode de cercetare, etică în cercetare, integritate universitară;
 2. introducerea cursurilor de etică profesională în cadrul modulelor pentru formarea inițială a personalului didactic.

Sperăm ca aceste propuneri, amendate cu sugestiile pe care le așteptăm din partea mediului academic în urma dezbaterii publice, să fie abordate cu responsabilitate de către reprezentanții Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Totodată, lansăm public către ministrul educației, dl. prof. univ. dr. Adrian Curaj, propunerea de a fi organizate urgent de către MENCS dezbateri publice, mese rotunde și conferințe cu societatea civilă în general și cu mediul universitar în special pentru a identifica cele mai bune soluții pentru reformarea învățământului universitar din România și pentru eradicarea plagiatului.

6 Decembrie 2015

Coaliția pentru Universități Curate

Subscriu și semnează (listă deschisă):

 1. Marius Diaconescu, coordonator proiect
 2. Alina Mungiu Pippidi, președinte SAR
 3. Andrei Pleșu
 4. Radu Gologan
 5. Liviu Giosan
 6. Gabriel Bădescu
 7. Ion I. Bruckner
 8. Radu Ionescu
 9. Asociația Informația în Interesul Public
 10. Daniela Alexe
 11. Centrul pentru Politici Educaționale
 12. Mihai Goțiu, coordonator editorial România Curată

***

IMPORTANT: Lista de semnături este deschisă. Puteți semna aceste revendicări, cu nume și prenume (opțional și calitatea sau dacă semnați în numele unei organizații, asociații, grup informal etc.), la secțiunea ”comentarii” a documentulului publicat aici (romaniacurata.ro).

Share:

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.