Propuneri de politici publice privind integrarea copiilor CES cu deficiențe auditive și vizuale în învățământul de masă

octombrie 1, 2020 noutăți, publicatii 0 Comments

Propuneri de politici publice privind integrarea copiilor CES cu deficiențe auditive și vizuale în învățământul de masă

În cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” derulat de către Asociația C4C – Communication for Community, CPEdu a dezvoltat 4 propuneri de politici publice care urmăresc integrarea în învățământul de masă a copiilor CES cu deficiențe vizuale și auditive.

Propunerile de politici publice includ : analiza contextului actual și a documentelor de politici existente, identificarea problemelor, prezentarea a minim 3 soluții posibile, o soluție aleasă în urma consultărilor actorilor relevanți în domeniu și, acolo unde a fost posibilă, o analiza de impact ex-ante. Pentru realizarea celor 4 livrabile, CPEdu a organizat o echipă alcătuită din: experți interni, persoane cu expriență în dezvoltarea, analizarea și fundamentarea politicilor publice și experți externi, persoane cu experiență în servicii publice de educație dedicate copiilor cu deficiențe auditive și vizuale.

CITESTE Propunerea 1: Formarea profesorilor din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu dizabilități și / sau CES, cu accent pe nevoile copiilor cu deficiențe auditive și vizuale

CITESTE Propunerea 2: Îmbunătățirea accesului la educație a preșcolarilor cu deficiențe auditive și vizuale

CITESTE Propunerea 3: Asigurarea resurselor de sprijin pentru educația în sistemul de masă a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale

CITESTE Propunerea 4: Impactul introducerii limbajului mimico gestual și a labiolecturii în sistemul de învățământ general

 

 

Share:

0 Comments on "Propuneri de politici publice privind integrarea copiilor CES cu deficiențe auditive și vizuale în învățământul de masă"

Lasă un răspuns

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.