Observatorul Universităților

Observatorul Universităților

Centrul pentru Politici Educaționale și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România implementează proiectul ,,Observatorul universităților: studenți pentru transparentizarea bugetelor universităților.”

Proiectul abordează nivelul scăzut de transparentă financiară a universităților din România care determină o foarte scăzută implicare a studenților în decizii care țin de alocarea resurselor în interiorul universităților. Pentru a analiza aspecte legate de finanțarea universităților, cineva trebuie să întreprindă o adevărată muncă de investigație. Deşi există legi și chiar prevederi constituţionale care garantează transparenţa funcţionării instituțiilor publice, aceste aspecte sunt arareori implementate într-o maniera accesibila publicului larg, cu atat mai puțin unor tineri de 18-22 de ani fără cunoștințe vaste de contabilitate. Este cu atât mai grav cu cat veniturile universităților se compun din taxele plătite de studenți și finanțare publică (taxe și impozite plătite de noi toți).
Deși conform legii datele sunt publice, acestea sunt inaccesibile publicului larg. Executiile bugetare ale universitatilor sunt disponibile pe platforma Ministerului de Finante (forexebug) insa putini sunt cei care stiu sa o acceseze iar daca reusesc, executiile bugetare sunt greu de ințeles fara cunostinte economice. Bilanturile universitatilor sunt afise pe siteurile acestora insa de cele mai multe ori in linkuri greu de gasit si in format greu de procesat (scan de document oficial).
Una dintre putinele initiative care a vizat si evaluarea managementului financiar al universitatilor a fost cea a Coalitiei pentru Universitati Curate care semnalează probleme precum: alocarea fondurilor pentru capitole bugetare nejustificate de nevoile reale, cheltuirea discretionala a banilor din venituri proprii, firme care castiga consecvent anumite licitatii demarate, nepublicarea documentelor pe site conform legii (Raport CUC II, 2016) . In toate cele trei rapoarte publicate,
CUC concluzioneaza ”universitățile nu respectă criteriile de transparență, îngreunand accesul la informații publice”. Totodată, în raportul de audit al performanței sistemului de învățământ superior (2015), Curtea de Conturi analizează și actualul mecanism de finanțare a universităților, punctând, subtil, că unele universități au fost finantate ”in afara formulei de finantare” și concluzionând că ”dificultățile privind estimarea finanțării publice constituie bariere în managementul financiar performant al universităților”.
Lipsa de transparență duce la o slabă înțelegere a mecanismelor de finanțare, la o slabă implicare a comunității academice în monitorizarea și influențarea bugetului unei universități în funcție de nevoile lor. Astfel, grupul cel mai afectat este cel al studenților care, desi fac parte din structurile decizionale, nu au capacitate de a influenta realizarea bugetului si alocarea resurselor. Acest fapt are un impact direct si substantial asupra drepturilor si vietii studentesti.
Printr-o implicare mai mare, studentii ar putea influenta: numărul de burse alocate si valoarea acestora, creșteri salariale pentru tinerii asistenți, construcția de noi cămine, scaderea taxelor de studiu.
Pe fondul pandemiei de Covid, multe universități au crescut taxele de studiu, problemă slab semnalată public de studenți. Într-un caz excepțional, un student a cerut in instanța anularea deciziei universității de a crește taxele de studiu invocând, printre altele, lipsa transparenței. În acest context, Tribunalului Alba (hotararea 52/2021) argumentează cu privire la creșterile netransparente a taxelor ”instanta constată ca acestea, contrat principiului legalității și transparenței care guvernează activitatea administrației publice, nu au fost motivate în concret” și invoca nerespectarea Constituția României care obligă autoritățile publice de a asigura informarea corectă a cetățeanului asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.
În acest context, proiectul vine să îmbunătățească transparența universităților prin publicarea, într-un mod interactiv, modern, user-friendly bugetele universităților astfel încat, orice student din România să știe cum sunt alocate resursele în universitatea sa: de unde vin banii și pe ce sunt cheltuiți (tip openbudget.ro). Ne propunem ca platforma să fie de reper în creionarea politicilor financiare pentru învățământul superior. Pe lângă aceasta, proiectul prevede rapoarte, articole de specialitate precum si o serie de instrumente menite să pună mai multă presiune pentru transparentizare.
Totodată, prin campaniile de advocacy și sesiunea de formare, proiectul capacitează studenții atât la nivel local cât și la nivel național pentru a înțelege datele financiare și a milita pentru îmbunătățirea alocării resurselor conform nevoilor lor.
În ceea ce privește legătura cu problema abordată, Solicitantul are drept obiectiv îmbunătățirea politicilorprivind învățământul iar finanțarea este una dintre cele mai importante tematici. Partenerul este recunoscut ca fiind reprezentantul studenților la nivel național, având acces atât la grupul țintă cât și la decidenți, fiind interesat de mobilizarea studentilor.
Proiectul are următoarele obiective:
  • Dezvoltarea de instrumente de monitorizare a bugetelor universităților publice din România și inițiative de asigurăre a
    transparenței în vederea creșterii implicării studenților în luarea deciziilor.
    Realizarea obiectivului duce la creșterea implicării civice si participarea tinerilor in luarea deciziilor.
  • Derularea de activități de advocacy la nivel local și național în vederea îmbunătățirii politicilor de finanțare a
    învățământului superior.
    Realizarea obiectivului duce la creșterea implicării civice si participarea tinerilor in luarea deciziilor.
————————————————-
Proiectul beneficiază de finanțare prin Active Citizens Fund – Romania finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei postări nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.