Învățământ centrat pe student

Învățământ centrat pe student

  • Comunicatului de la Leuven (2009) : ”învăţământul centrat pe student implică punerea accentului pe interesul celui care învaţă, noi abordări ale predării şi ale învăţării, suport efectiv şi structuri de consiliere.” (Leuven,2009). În document se vorbeşte şi despre impactul învăţământului centrat pe student asupra dezvoltării competenţelor studenţilor, necesare pentru o piaţă a muncii într-o continuă schimbare, dar şi pentru a se integra în societate, ca cetăţeni activi şi responsabili.
  • Comunicatul de la Bucuresti (2012) stipulează, printre priorităşile sale, stimularea învăţământului centrat pe student şi a metodelor inovative de învăţare.
  • Revista Calităţii în Instituţiile de Învăţământ Superior Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior este o publicaţie ştiinţifică ce se concentrează asupra strategiilor, politicilor, practicilor, metodelor şi tehnicilor de asigurare, implementare, stimulare şi îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului universitar. Prin articolele pe care le publică, Revista calităţii în instituţiile de învăţământ superior oferă un cadru de dezbatere pentru membrii comunităţii academice naţionale şi internaţionale în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale universitare şi a susţinerii dezvoltării economiei şi a societăţii bazate pe cunoştinţe.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.