Internaționalizare și mobilitate

Internaționalizare și mobilitate

EHEA: Strategia de mobilitate 2020 pentru Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS) – 2012

Printre măsurile strategiei se numără: dezvoltarea și implementarea propriilor strategii de internaționalizare, cu obiective concrete măsurabile; “în anul 2020, cel puțin 20% din absolvenții din SEIS să aibă o perioadă de studiu sau de formare în străinatate”; eforturi  susținute pentru sisteme educaționale deschise și o mobilitate echilibrată în SEIS, dar și în afara spațiului european; transpunerea în legislația națională a principiilor Convenției de la Lisabona, precum și recunoașterea calificărilor și a creditelor obținute în alt stat; utilizarea instrumentelor de asigurare a calității și a celor de transparență, pentru a promova mobilitatea în interiorul și în afara SEIS; o mai bună informare cu privire la programele de studii.

În cadrul Conferinței Ministeriale de la București (2012)  a fost adoptată Strategia de mobilitate 2020 pentru Spaţiul European al Învăţământului Superior (SEIS). Printre măsurile strategiei se numără:

  • dezvoltarea și implementarea propriilor strategii de internaționalizare, cu obiective concrete măsurabile;
  • “în anul 2020, cel putin 20% din absolvenții din SEIS să aibă o perioada de studiu sau de formare în străinătate”;
  • eforturi susținute pentru sisteme educaționale deschise și o mobilitate echilibrată în SEIS, dar și în afara spațiului european;
  • transpunerea în legislaţia naţională a principiilor Convenției de la Lisabona, precum şi recunoaşterea calificărilor şi a creditelor obţinute în alt stat;
  • utilizarea instrumentelor de asigurare a calitaţii și a celor de transparenţă, pentru a promova mobilitatea în interiorul şi în afara SEIS;
  • o mai bună informare cu privire la programele de studii.

Experţi naţionali cooptaţi în cadrul proiectului Politici publice fundamentate în Învăţământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României au elaborat studiul privitor la angajamentele României în cadrul Procesului Bologna. Documentul este intitulat ”Angajamentele României în Spaţiul European al Învăţământului Superior(SEIS) şi evaluarea implementării lor la nivel naţional” şi poate fi consultat, sub formă de draft, aici (III).

Alte publicaţii:

Higher Education Reforms in Romania – Between the Bologna Process and National Challenges

Studiul concluzionează prin faptul că România desfăşoară un număr limitat de activităţi în domeniul internaţionalizării; nu are o strategie naţională şi practici relevante. Avantajul este că, începând aproape de la 0, are şansa de a “o nimeri” repede.

Studiul oferă sugestii sigure pentru abordarea principalelor probleme privind procesul internaţionalizării în România.

 

Instituții de resort

 

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.