Resurse externe

Resurse externe

Politicile publice din domeniul educaţiei trebuie să realizeze convergenţa dintre studiile, datele statistice şi cercetarea calitativă privind realităţile specifice fiecărei ţări, respectiv comunităţi. Valorificarea resurselor şi instrumentelor dezvoltate la nivel naţional şi internaţional este o condiţie sine qua non a progresului sistemului de educaţie şi a dezvoltării unor politici publice de real impact. Primul pas constă în centralizarea şi structurarea datelor şi studiilor existente în domeniul educaţiei, precum şi în domenii sociale mai extinse.

Baze de date:

Instrumente de transparentizare:

”Instrumente de transparență în EHEA” (2009-2012)

Institutii de resort:

Parteneri sociali

1. Organizații sindicale 

2. Federații studențești

3. Asociații patronale

Organizații non-guvernamentale

Documente relevante

Învățământ centrat pe student

The European Student’s Union, Alianța Organizațiilor Studențești din România

  • Învățământ centrat pe student. Toolkit pentru studenți, cadre didactice și instituții de învățământ superior (ROEN)
The European Student’s Union (ESU)

Agentia Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

 

Disclaimer: Aceste documente sunt preluate de pe site-urile instituțiilor publice și aparțin autorilor acestora.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.