Finanțare și guvernanță

Finanțare și guvernanță

În cadrul Procesului Bologna, finanţarea şi guvernarea învăţamântului superior sunt strâns legate de responsabilitatea publică pe care o au instituţiile de învăţământ superior.

  • Comunicatul de la Leuven, 2009 – “Într-un cadru al responsabilităţii publice confirmăm că finanţarea publică rămâne principala prioritate pentru a garanta accesul echitabil şi dezvoltarea durabilă a instituţiilor autonome de învăţământ superior. O mai mare atenţie ar trebui acordată pentru a căuta surse şi metode de finanţare noi şi diversificate”.
  • Comunicatul de la București, 2012 – în cadrul Conferinţei ministeriale de la Bucureşti (2012), miniştrii educaţiei au reconfirmat angajamentul de a menţine responsabilitatea publică pentru învăţământul superior şi au reiterat necesitatea de a deschide un dialog cu privire la finanţare şi guvernare. Totodată, au subliniat importanţa promovării dezvoltării unor instrumente de finanţare adecvate şi de guvernare mai eficientă.
  • Ministerul Educației Naţionale: Cadrul strategic pentru creșterea participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România 2014-2020Printre condiţiile de sprijin prevăzute de strategia pentru învăţământul terţiar se numără şi anumite condiţii specifice privind modelul de finanţare:

    “Cu un model de finanțare reformat, instituțiile vor avea bugete de bază mai sănătoase și nu ar trebui să aibă nevoie de finanțare publică suplimentară pentru a-și satisface nevoile de bază. Orice finanțare suplimentară care poate fi obținută din surse guvernamentale ar trebui astfel să fie păstrată la nivel central și folosită fie pentru inițiative strategice (dezvoltarea capacității, inovare, echitate etc.), fie pentru stimularea instituțiilor în baza rezultatelor imediate sau pe termen lung. Cu o astfel de planificare, guvernul poate avea o capacitate mai mare de a conduce sectorul prin crearea schemelor de finanțare alternativă și nu neapărat prin creșterea bugetelor de bază. Obiectivul va fi de a aloca cel puțin 10% din bugetul general pentru învățământul superior (fără orice sprijin din fonduri structurale) pentru atingerea obiectivelor strategice centrale.”
  • Cheltuieli cu învățământul post-secundar în anumite țări selectate (2013-Eurostat) :

 

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.