Educație pe tot parcursul vieții

Educație pe tot parcursul vieții

4-josÎnvăţarea pe tot parcursul vieţii este definită, în cadrul Legii Educaţiei, ca”educaţia permanentă ce reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii in contexte formale, nonformale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupaţională”.

Titlul complet din lege îl găsiţi aici 

Încă din anul 2001, când a avut loc, la Praga, întâlnirea miniştrilor de resort, educaţia pe tot parcursul vieţii a fost recunoscută drept un element cheie pentru invăţământul superior din spaţiul EHEA.

Comunicatul de la Bucuresti (2012) a reafirmat importanţa educaţiei pe tot parcursul vieţii, ca răspuns la o piaţa a muncii extrem de dinamică, şi a subliniat rolul instituţiilor de învăţământ superior în transferul de cunoaştere şi în consolidarea dezvoltării regionale.

Educaţia pe tot parcursul vieţii este văzută drept o problemă transversală, pentru care e nevoie de numeroase măsuri, printre care:

  • lărgirea accesului la învăţământ superior;
  • crearea unui învăţământ flexibil, centrat pe student şi care să răspundă nevoilor acestuia;
  • îmbunătăţirea sistemelor de recunoaştere a învăţării anterioare, inclusiv a celei non-formale şi informale;
  • dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor;
  • îmbunătăţirea parteneriatelor cu angajatorii,
  • dezvoltarea structurilor organizaţionale necesare concomitent cu finanţarea adecvată (Leuven, 2009).

Comunicatul de la București (2012) a reafirmat importanța educației pe tot parcursul vieții, ca răspuns la o piață a muncii extrem de dinamică, și a subliniat rolul instituțiilor de învățământ superior în transferul de cunoaștere și în consolidarea dezvoltării regionale.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.