Covid 19 și educația

Covid 19 și educația

Analize la nivel național

ANOSR (octombrie, 2020) – Învățământul online prin ochii studenților – Luând în calcul necesitatea adaptării metodelor de predare la nevoile specifice ale studenților în educația online în vederea asigurării unui învățământ centrat pe student, ANOSR lansează o serie de recomandări adresate instituțiilor de învățământ superior și cadrelor didactice! În cel de-al doilea semestru al anului universitar 2019 – 2020, ANOSR a realizat un chestionar privind activitatea didactică în noul format la care au răspuns peste 5000 de studenți.

MKOR Consulting pentru Ministerul Educației (August 2020) – Back to school post-Covid – MKOR Consulting, în parteneriat cu Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, a derulat un studiu în rândul părinților copiilor din învățământul preuniversitar, pentru a afla care sunt așteptările și temerile lor referitoare la modul de desfășurare a noului an școlar.

World Vision (Iunie, 2020) – Bunăstarea copilului din mediul rural în perioada pandemiei – Cercetarea derulată de Fundaţia World Vision România în perioada mai – iunie 2020 realizează o radiografie a bunăstării copilului din mediul rural în perioada pandemiei de COVID-19, urmărind trei aspecte esenţiale: bunăstarea materială, bunăstarea emoţională, bunăstarea din punct de vedere educaţional.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, prin Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Ministerului Educației (August,2020) – Școala la distanță în perioada Covid 19 – Principalele constatări și direcții de intervenție rezultate din studiul ”Învățarea la distanță – Anchetă cu privire la activitățile educaționale desfășurate în România, în perioada suspendării cursurilor școlare față în față”. Studiul complet se găsește aici.

Consiliul Național al Elevilor – Cum văd elevii începutul anului școlar 2020-2021 – Raport sumativ privind debutul anului școlar 2020-2021.

Salvați Copiii (Iulie 2020) – Opinia elevilor cu privire la educația on-line și efectele perioadei de izolare – Rezultatele unei anchete sociologice demarată în rândul elevilor care prezintă efectele pandemiei COVID.

UNICEF (Iunie, 2020) – Evaluarea rapidă a situației copiilor șifamiliilor, cu accent pe categoriile vulnerabile, în contextul pandemieide COVID-19 – Scopul acesteia este evaluarea situației copiilor șifamiliilor, cu accent pe grupurile vulnerabile, în contextul pandemiei de COVID-19,pentru a permite UNICEF și altor actori relevanți să stabilească în mod avizat măsuri de prevenire șirăspuns, vizând impactul pandemiei de COVID-19 în vederea reducerii consecințelor umane ale pandemiei.

Bogdan Florian și Sebastian Țoc, SNSPA (Aprilie, 2020) – Educația în timpul pandemiei. Răspunsuri la criza nesfârșită a sistemului educațional românesc – Raportul propune o dezbatere referitoare la viitorul sistemului educațional românesc în contextul pandemiei de SARS – CoV -2 și are două obiective: analiza stării de fapt, a condițiilor în care viitoarele politici publice în domeniul educației urmează a fi implementate, elaborarea de recomandări și propuneri fundamentate pe constatările rezultate în urma analizei.

Analize internaționale

Brief publicat de Banca Mondială (Mai, 2020) – The impact of the COVID- 19 Pandemic on education financing – Raportul identifică modurile în care pandemia de Covid-19 poate afecta disponibilitatea finanțării educației. Acesta rezumă date privind impactul negativ pe care pandemia îl va avea probabil asupra finanțării educației și identifică unele răspunsuri prin politici publice adecvate pentru reducerea impactului negativ.

OECD (Septembrie, 2020) – The economic impacts of learning lossesArticolul rezumă literatura de specialitate  relația dintre abilitățile dobândite și numărul de ani de școlarizare cât și venitul individual. În plus, analizează studiile anterioare care au abordat tema închiderii școlilor și efectele pe termen lung asupra elevilor. Această analiză sugerează anumite elemente ale impactul economic al pierderilor de învățare existente și continue.

The Institute of International Education (IIE) – Serie de 3 rapoarte ”Efectele COVID ‐ 19 asupra campusurilor de învățământ superior din SUA”, Raport 1: Mobilitatea studenților din și spre China; Raport 2: Răspunsuri urgente la situația curentă și planificarea viitoarelor mobilități studențești; Raport 3: Noi realități ale mobilităților studențești din vara/toamna 2020”.

Erasmus Student Network (Aprilie 2020) – Mobilitatile studentești în timp de crizăPentru a surprinde experiențele studenților din întreaga Europă cu privire la impactul COVID-19 asupra experienței lor de mobilitate, Erasmus Student Network (ESN) publică un raport de cercetare care se bazează pe un sondaj efectuat în rândul a 22.000 de studenți.

Research Gate (Martie, 2020) – Impactul Covid -19 asupra comunității științifice globaleLa sfârșitul lunii martie, în faza timpurie a pandemiei din America și Europa, Research Gate a chestionat 3.000 de oameni de știință și cercetători din întreaga lume pentru a înțelege modul în care Coronavirusul și măsurile de distanțare socială au influențat cercetarea. 82% dintre ei declară că activitatea lor de cercetare a fost afectată.

EAIE (Martie 2020) – Făcând față COVID – 19–  Învățământul Superior internațional în Europa – Care a fost până acum impactul COVID-19 asupra educației internaționale și cum răspund instituțiile de învățământ superior acestor noi provocări fără precedent? Bazându-se pe aprox 800 de răspunsuri la sondaje din partea experților din Spațiul European al Învățământului Superior, raportul analizează impactul coronavirusului asupra mobilității, campusurile universitare și multe altele.

Banca Mondială – Răspunsul la criza COVID-19: susținerea educației terțiare pentru continuitate, adaptare și inovațieÎncepând cu aprilie 2020, universitățile și alte instituții de învățământ terțiar au fost închise în 175 de țări. 13% din numărul total de studenți la nivel global au fost afectați -fie au terminat studiile fie au fost perturbate semnificativ din cauza COVID- 19.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.