Despre noi

Centrul pentru Politici Educationale (CPE) a luat naștere în anul 2014, fiind prima și singura organizație nonguvernamentală din România care își propune să contribuie la îmbunătățirea proceselor de dezvoltare, implementare și evaluare de politici publice fundamentate cu impact în domeniul educației.

În vederea îndeplinirii scopului propus, CPE va contribui prin următoarele:

1. Expertiză

Expertiză în domeniul politicilor educaționale pentru identificarea argumentelor necesare fundamentării deciziilor din învățământul superior;

2. Cercetare și consultanță

Cercetare și consultanță pentru scrierea, coordonarea, managementul, implementarea, monitorizarea și evaluarea de proiecte și programe în domeniul politicilor educaționale;

3. Instruire

Instruire pentru proiectarea, implementarea și evaluarea de politici educaționale;

4. Studii și analize

Realizarea de studii și analize;

5. Instrumente inovative

Dezvoltarea de instrumente inovative;

6. Promovarea

Promovarea exemplelor de bună practicăvși a oamenilor valoroși.

7. Stimularea participării tinerilor la procesele educaționale.

Pentru îndeplinirea acestui scop CPE articulează într-un set comprehensiv de politici publice toate vocile persoanelor cu expertiză în domeniul politicilor educaționale, care doresc să contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de învățământ românesc.

În acest sens, CPE pune bazele unei comunități deschise, formată din experți în dezvoltarea, implementarea și evaluarea de politici și programe din domeniul educației, atât la nivel universitar, cât și preuniversitar, care să își expună opiniile privind ariile lor de interes și expertiză, să schimbe idei și să participe activ la dezbaterile care se vor contura pe marginea tematicilor care vor fi aduse în discuție.

Mai mult, CPE se dorește a fi o platformă de agregare și integrare a pozițiilor actorilor din domeniul educației pe diferite teme de interes privind reforma la nivelul sistemului de învățământ românesc, care vor fi ulterior transmise către instituțiile abilitate pentru luarea de măsuri în ceea ce privește subiectele analizate, implicându-ne direct şi în etapa de implementare.

CPE răspunde astfel nevoii de a exista un spațiu de dezbatere publică reală privind elaborarea de politici educaționale, în care fiecare actor să aibă posibilitatea să își expună viziunea într-un mod susţinut, structurat și profesionist.

CPE reprezintă un spațiu deschis experților din domeniul educației din România sau alte state, profesorilor, asociațiilor studențești, personalului din instituțiile de învățământ, angajaților din instituții ale statutului, fie ele de la nivel local sau central cât și comunității largi care manifestă interes pentru temele aflate în dezbatere.

CPE este ne-afiliat politic, nu beneficiază de susţinere din partea vreunui partid politic sau organizaţii angajate ideologic.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.