Conferința de închidere a proiectului “Calitate în învățământul superior: internaționalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”

decembrie 7, 2022 Comunicate de presa 0 Comments

Conferința de închidere a proiectului “Calitate în învățământul superior: internaționalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației (MEd), organizează în data de 8 decembrie 2022, începând cu ora 13:15, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Clădirea Corp A Rectorat, parter, Aula Petre S Aurelian, Conferința de închidere a proiectului Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc, cod SMIS 126766.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și are o valoare totală de 27.092.444,44 lei, din care 26.216.483,96 lei cheltuieli totale nerambursabile și 875.960,48 lei contribuție proprie.

Proiectul, implementat în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2022, a contribuit la dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar pentru creșterea nivelului calității în învățământului superior şi adaptarea universităților la cerințele pieței muncii, inclusiv la standardele internaționale, vizând: creșterea accesului, parcursului și finalizării studiilor, în special pentru studenții din categorii vulnerabile, prin intermediul studiilor, politicilor publice cadru sau a instrumentelor de monitorizarea tranziției în învățământul superior; îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior, prin creșterea gradului de internaționalizare; susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic, prin identificarea profesiilor emergente din România la orizontul 2030; îmbunătățirea calității utilizării datelor în procesele de fundamentare a deciziei publice, prin dezvoltarea de studii si instrumente specifice. Au fost prezentate rezultatele atinse în fiecare din domeniile majore: echitatea, internaționalizarea sistemului de învățământ și angajabilitatea absolvenților

Astfel, dintre rezultatele proiectului menționăm:

 • studii privind prognoza demografică, care să anticipeze evoluții probabile ale populațiilor de studenți, și abandonul în învățământul superior;
 • indicatori privind accesul în învățământul superior şi realizarea unor rapoarte anuale de monitorizare privind tranziția de la învățământul preuniversitar la învățământul superior;
 • analize de impact ale politicilor implementate în sistemul de învățământ superior (politica de acordare a burselor sociale, politica de alocare a locurilor speciale pentru absolvenți ai liceelor din mediul rural, politica introducerii unui examen unic de admitere);
 • susținerea promovării sistemului de învățământ românesc la nivel național şi internațional în mediul online, metodologii și rapoarte de monitorizare a gradului de internaționalizare, analiza potențialului de promovare a universităților românești și recomandări de politici publice specifice;
 • identificarea și analiza relevanței profesiilor emergente cu perspective de creștere semnificativă pe plan global la orizont 2030;
 • actualizarea şi consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru învățământul superior;
 • dezvoltarea şi implementarea unor măsuri în vederea fundamentării şi implementării politicilor de etică şi integritate în universități;
 • studii şi analize privind finanțarea învățământul superior, pentru fundamentarea şi optimizarea propunerilor de finanțare a învățământului superior din România;
 • dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior;
 • cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România și a gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior;
 • elaborarea unui raport național cu privire la condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România;
 • dezvoltarea instrumentelor şi a competențelor specifice pentru fundamentarea deciziilor pe date în procesul de elaborare a politicilor educaționale, atât la nivelul ME, cât şi la nivelul universităților.

Date contact:

Pagina web a proiectului: www.pocu-intl.uefiscdi.ro

Share:

0 Comments on "Conferința de închidere a proiectului “Calitate în învățământul superior: internaționalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”"

Lasă un răspuns

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.