Cercetare și inovare

Cercetare și inovare

Ministerul Educaţiei Naţionale: Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020) elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Documentul susţine rolul strategic şi poziţia prioritară a cercetării ca motor de creştere a competitivităţii economice şi urmăreşte conectarea la noile priorităţi ale ştiinţei şi tehnologiei din Uniunea Europeană stabilite de strategia Europa 2020, dar şi în principalul instrument de implementare – programul Orizont 2020.

Potrivit documentului, strategia este construită pe 3 piloni principali:

  • Pilonul 1. Firmele devin operatori cheie ai inovării
  • Pilonul 2. Excelenţa prin internaţionalizare
  • Pilonul 3. “Leadership” regional la frontiera ştiintei şi în tehnologie

Obiective generale:

1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare.
2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră.
3. Creşterea rolului ştiinţei în societate.

 Obiective specifice:

  • Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat
  • Susţinerea specializării inteligente
  • Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale
  • Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin internaţionalizarea cercetării din Romania, evaluare internaţională, creşterea atractivităţii sistemului CDI românesc, prin mobilitate şi parteneriate.
 Ţintele strategiei de cercetare 2014-2020


Foto: edu.ro

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.