Cadrul calificărilor

Cadrul calificărilor

Cadrul calificărilor reprezintă ansamblul calificărilor obţinute în învăţământul superior şi prezintă, totodată, modul în care calificările interacţionează între ele. Un cadru naţional al calificărilor arată care ar trebui să fie cunoştinţele dobândite de un student la absolvire şi ce ar trebui să ştie acesta să facă, potrivit calificării. Nu în ultimul rând, este indicată modalitatea de trecere de la o anumită calificare la alta.

Viziunea Procesului Bologna de a creea Spațiul European al Învățământului Superior urmăreşte armonizarea sistemelor naționale de învățământ la nivel european astfel încât finalitățile programelor de studiu să fie comparabile, iar mobilitatea forţei de muncă să devină o realitate.

       Prin obiectivele stabilite de Uniunea Europeană prin Procesul Bologna şi Strategia Lisabona s-au pus bazele unui meta-cadru european al calificărilor, instrument capabil să faciliteze şi să promoveze transparenţa, transferul şi recunoaşterea calificărilor şi a competenţelor la nivel european.

       Sistemul de 3 cicluri a fost implementat în România încă din anul 2005, iar cadrul legislativ în acest sens este reglemementat în Legea Educației Naționale articolul 137 (4): Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii și organizatepe 3 cicluri de studiu: licență, master, doctorat.”

       În România, o dată cu adoptarea Legii Educației Naționale din februarie 2011, a fost înființată și Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), instituție subordonată Ministerului Educației având rolul de a creşte transparenţa, accesul, progresul şi calitatea calificărilor naţionale în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă prin elaborarea, monitorizarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor (în concordanță cu cel european – CEC) pentru învățarea continuă precum și prin gestionarea Registrului Național al Calificărilor.

       Calificările universitare au la bază setarea obiectivelor şi rezultatelor învăţării în termeni de competențe profesionale și transversale pe care studenții le dobândesc la finalul unui program de studiu – licență, master sau doctorat și care se regăsesc în suplimentul la diplomă obținută la final. Acest lucru a fost posibil odată cu crearea, Registrului Național al Calificărilor ca principal instrument al ANC, o platformă online ce cuprinde informații despre toate calificările pe care universitățile din România le acordă studenților.

    Principiile elaborării şi implementării metodologiei de realizare a Cadrului Naţional al Calificărilor in Învăţămantul Superior cât şi descrierea calificărilor din învăţământul superior le puteţi accesa aici.

     Despre evoluţia calificărilor în învățământul românesc puteți citi mai multe în publicația “Evoluția calificărilor din învățământul românesc 1968 – 2011″.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.