Classic Blog Left Sidebar

Seminarii pe tema finanțării învățământului superior : Cluj-Napoca, Constanța și Galați

 Ți-ai dorit vreodată să înțelegi cifrele din balanța de venituri și cheltuieli a căminului în care locuiești?  Te-ai întrebat vreodată cum se calculează cuantumul burselor sau regia de cămin?  Ți-ai dorit vreodată să ai o dezbatere bine argumentată cu conducerea universității tale pentru a negocia aceste sume?  Ai vrea să afli de unde vine salariul profesorului tău și cum se primesc și cheltuiesc sumele de la bugetul de stat pentru acoperirea diverselor tipuri de costuri în legătură cu programul de studii pe care îl urmezi?

Read more
decembrie 7, 2022 Comunicate de presa 0 Comments

Conferința de închidere a proiectului “Calitate în învățământul superior: internaționalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației (MEd), organizează în data de 8 decembrie 2022, începând cu ora 13:15, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Clădirea Corp A Rectorat, parter, Aula Petre S Aurelian, Conferința de închidere a proiectului Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc, cod SMIS 126766. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Read more
octombrie 1, 2020 noutăți, publicatii 0 Comments

Propuneri de politici publice privind integrarea copiilor CES cu deficiențe auditive și vizuale în învățământul de masă

În cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” derulat de către Asociația C4C – Communication for Community, CPEdu a dezvoltat 4 propuneri de politici publice care urmăresc integrarea în învățământul de masă a copiilor CES cu deficiențe vizuale și auditive. Propunerile de politici publice includ : analiza contextului actual și a documentelor de politici existente, identificarea problemelor, prezentarea a minim 3 soluții posibile, o soluție aleasă în urma consultărilor actorilor relevanți în domeniu și, acolo

Read more
octombrie 1, 2020 publicatii 0 Comments

Analiza: Angajabilității absolvenților de studii superioare din România

Această analiză este parte a proiectului “Dialoguri despre Educație: monitorizarea instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică. Studiul vizează măsura în care cifrele de școlarizare sunt corelate cu realitățile pieței muncii. Analiza include și o trecere în revistă a principalelor asumări internaționale ale României precum și o serie de date relevante pentru subiectul vizat. Citește ANALIZA aici!

Read more

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.