Classic Blog Left Sidebar

octombrie 1, 2020 noutăți, publicatii 0 Comments

Propuneri de politici publice privind integrarea copiilor CES cu deficiențe auditive și vizuale în învățământul de masă

În cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” derulat de către Asociația C4C – Communication for Community, CPEdu a dezvoltat 4 propuneri de politici publice care urmăresc integrarea în învățământul de masă a copiilor CES cu deficiențe vizuale și auditive. Propunerile de politici publice includ : analiza contextului actual și a documentelor de politici existente, identificarea problemelor, prezentarea a minim 3 soluții posibile, o soluție aleasă în urma consultărilor actorilor relevanți în domeniu și, acolo

Read more
octombrie 1, 2020 publicatii 0 Comments

Analiza: Angajabilității absolvenților de studii superioare din România

Această analiză este parte a proiectului “Dialoguri despre Educație: monitorizarea instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică. Studiul vizează măsura în care cifrele de școlarizare sunt corelate cu realitățile pieței muncii. Analiza include și o trecere în revistă a principalelor asumări internaționale ale României precum și o serie de date relevante pentru subiectul vizat. Citește ANALIZA aici!

Read more
septembrie 30, 2020 publicatii, Uncategorized 0 Comments

Raport privind impactul implementării programului ”Burse si cooperare interinstitutională în România” finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Principalul obiectiv al studiului este să ofere o perspectivă generală privind implementarea programului ”Burse si cooperare interinstitutională în România” finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și să evalueze impactul acestuia la nivel instituțional, individual și sistemic/național. Citește RAPORTUL complet aici!

Read more
septembrie 30, 2020 publicatii 0 Comments

Diagnoză privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor

Raportul a fost realizat în cadrul proiectului ”Tineri pentru democrație” implementat de către Centrul pentru Politici Educaționale în parteneriat cu Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România. Diagnoza reprezintă o monitorizare o modului în care autoritățile locale implementează preverile legate de activitatea de tineret, în speță alocă și distribuie fonduri pentru organizații de și pentru tineri, conform legii și se consultă cu acestea în cadrul unor consilii special create în acest sens. Descarcă DIAGNOZA aici.  

Read more

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.