Asigurarea calității

Asigurarea calității

  • Acte normative emise de MECT
  1. ORDIN nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi – Descarcă
  2. ORDIN nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior – Descarcă
  • Metodologii, regulamente, criterii
  1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – Descarcă
  2. Criterii şi principii privind sistemul de asigurare a calităţii la nivelul instituţiei de învăţământ superior – Anexa la ORDIN nr. 3928/21.04.2005 – Descarcă
  • Unul dintre obiectivele majore ale Procesului Bologna este dezvoltarea aspectelor referitoare la asigurarea calităţii, în special a unor criterii generale comune, pentru compatibilizarea sistemelor naţionale de asigurare a calitătii din cadrul EHEA.
  • Comunicatul de la Bergen (2005) –  cuprinde prevederi referitoare la asigurarea calităţii la nivel instituţional, asigurarea externă a calităţii şi standarde pentru evaluarea externă a agenţiilor naţionale. Astfel, toate comunicatele ministeriale cuprind prevederi legate de asigurarea calității sau dezvoltarea ESG (European Standards and Guidelines).
  • Comunicatul de la Bucuresti (2012) – se mandatează grupul format din ENQA, EUA, ESU si EURASHE, în colaborare cu Education International, BUSINESS EUROPE si EQAR, să elaboreze si sa inainteze o prime propunere de revizuire a ESG.
  • Procesul Bologna, prin comunicatele ministeriale, face referire la participarea studenților în procesele de asigurare a calității, transparența rezultatelor evaluărilor și cooperare internațională.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.