Cercetare

Echipa și colaboratorii CPE pot conduce activități de cercetare în următoarele arii de expertiză în domeniul politicilor publice în educație: 

1. Internationalizare

– realizarea de analize de nevoi pentru dezvoltarea Strategiei de internaționalizare pentru învățământ superior din România;

– asistența pentru dezvoltarea de strategii internaționalizare la nivel național sau la nivelul universităților;

– consultanță pentru marketizare (brand țară pentru învățământ superior sau promovare universitate);

– consultanță pentru strategii de creștere a mobilității academice (studenți sau cadre didactice).

2. Echitate și coeziune socială

– realizarea de studii pentru identificarea grupurilor defavorizate și a măsurilor necesare pentru creșterea participării acestora;

– furnizarea de consultanță pentru dezvoltarea de strategii pentru creșterea echității în învățământ superior;

3. Asigurarea calității

– consultanță pentru evaluarea impactului metodologiilor de asigurare a calității în îmbunătățirea poziției relative a universităților în clasificare/ ierarhizare;

– asistență universități pentru dezvoltarea sistemului intern de asigurare a calității (vizite de evaluare, audituri realizate de alte organisme: agenții externe sectoriale – arhitectură, inginerie etc, EUA IEP etc).

4. Învățământ centrat pe student

– consultanța pentru realizarea unor strategii la nivel universitar/ al facultății cu privire la orientarea procesului de predare/ învățare pe student;

– asistența pentru definirea rezultatelor învățării și a sistemului de credite ECTS utilizat de universitate;

– asistență pentru definirea metodologiilor instituționale de recunoaștere academică (conform noului Ordin de Ministru).

5. Finanțare învățământ superior

– identificarea posibilităților de diversificare a surselor de finanțare la nivel universitar;

– consultanță pentru adaptarea strategiei de finanțare în funcție de strategia univesitară.

6. Implementarea Procesului Bologna și a Strategiei UE de modernizarea a universităților

– consultanță pentru evaluarea gradului de implementare din cadrul universităților/ facultăților a prevederilor Procesului Bologna și a cadrului normativ național asociat acestuia de la nivel național.

Centrul pentru Politici Educationale

Centrul pentru Politici Educationale


Warning: Parameter 1 to transposh_plugin::process_page() expected to be a reference, value given in /home/r34577cped/public_html/wp-includes/functions.php on line 3653

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/r34577cped/public_html/wp-includes/functions.php on line 3653