Category Archives: Publicatii recente

Raport privind implementarea și impactul programului “Burse și cooperare interinstituțională” în România

Raportul privind implementarea și impactul programului “Burse și cooperare interinstituțională” în România este realizat de Centrul pentru Politici Educaționale pentru Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și oferă o analiză în detaliu a programului, parte din Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009- 2014.

“Viitorul Educației – 11 perspective pentru România”

“Viitorul Educației – 11 perspective pentru România”, este o publicație realizată de către Centrul pentru Politici Educaționale, la inițiativa Federației Coaliția pentru Educație, ce analizează principalele contribuții ale mediului ONG educațional în procesele de reformare, inovare și accesibilizare a educației. Experții CPEdu au cartografiat principalele intervenții în comunități ale asociațiilor membre ale Coaliției pentru Educație și au evaluat măsura în care acestea au influențat sau pot influența procesele de dezvoltare, implementare și evaluare a politicilor publice din domeniu.

Tinerii din România nu sunt încurajați să acceseze fondurile publice destinate lor


Rezultatele diagnozei privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor, realizată la nivelul tuturor Consiliilor locale ale municipiilor reședință de Județ precum și al Consiliilor Județene, pentru anii 2012-2015, prezintă un tablou descurajator cu privire la nivelul de implicare și încurajare a implicării tinerilor în accesarea și gestionarea acestora. Mai mult, prevederile legii tinerilor, Legea 350/2006, sunt deseori ignorate de autorități sau tratate cu superficialitate.
Diagnoza a fost realizată în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”. Proiectul este implementat de Centrul pentru Politici Educaționale, în parteneriat cu Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Evenimentul de lansare a diagnozei va avea loc pe data de 27 octombrie, începând cu ora 9:30, la Reprezentanța Comisiei Europene din România –parter, sala Spațiul Public European, strada Vasile Lascăr, nr. 31, sector 2, și va reuni tineri și reprezentanți ai mediului asociativ de tineret, alături de reprezentanți ai autorităților locale și centrale.
În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele și concluziile studiului realizat, precum și o serie de propuneri de îmbunătățire a modului de gestionare a fondurilor publice de tineret.
În realizarea diagnozei, am urmărit o serie de indicatori stabiliți în acord cu principiile de bună guvernanță privind gestiunea fondurilor publice, așa cum reies din documentele și principalele strategii cu privire la tineri la nivel european și național. Pentru elaborarea diagnozei am transmis către cele 41 consilii județene și către consiliile locale aferente celor 41 de municipiilor reședințe de județ din România, precum și către primariile de sector de la nivelul municipiului București, un total de 88 de solicitări, în baza legii 544/2001, pentru colectarea datelor și informațiilor considerate de interes public, în acord cu indicatorii stabiliți.
Prin cercetarea realizată, tragem un semnal de alarmă în ce privește nivelul redus al resurselor puse la dispoziția tinerilor și organizațiilor de tineret, în ciuda faptului că Legea tinerilor, Legea 350/2006, conține prevederi în acest sens, deși într-adevăr lacunare. În aceeași măsură, ne-am propus să scoatem în evidență exemplele de bună practică care pot fi folosite ca punct de pornire pentru generalizarea unor practici care să respecte principiile bunei-guvernanțe.
Pentru mai multe detalii cu privire la rezultate și la viitoare căi de acțiune, vă așteptăm la evenimentul de lansare și vă invităm să descarcați documentul de pe pagina de internet a proiectului – www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro, la secțiunea Resurse, începând cu data de 27 octombrie.

Internaționalizarea universităților din România prin programele Uniunii Europene – Studiu de impact

Agenția Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu sprijinul Centrului pentru Politici Educaționale (CPEdu), a publicat studiul de impact cu tema „Internaționalizarea universităților din România prin programele Uniunii Europene pentru educație și formare“.

Observatorul Educației

Observatorul Educației este o inițiativă pornită în cadrul ”Coaliției pentru educației” și realizată împreună cu Centrul pentru Politici Educaționale, ce își propune să aducă la îndemâna profesioniștilor în educație și pasionaților de domeniu (cadre didactice, formatori, membri ai ONG-urilor cu activitate în domeniul educației, decidenți, persoane cu respondabilități în elaborarea de politici publice etc.) cele mai relevante noutăți din domeniu. Acest program se specializează în monitorizarea politicilor și practicilor în educație, pornite la inițiativa ONG-urilor, societății civile sau a Ministerului Educației.

Centrul pentru Politici Educationale

Centrul pentru Politici Educationale


Warning: Parameter 1 to transposh_plugin::process_page() expected to be a reference, value given in /home/r34577cped/public_html/wp-includes/functions.php on line 3658

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/r34577cped/public_html/wp-includes/functions.php on line 3658