ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ A SERVICIILOR DE ORGANIZARE EVENIMENTE

În urma procedurii de achizitie organizată de Asociația Centrul pentru Politici Educaționale, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect prestarea de servicii de organizare a 9 evenimente de consultare, formare și instruire, prevăzute a se derula în activitățile din cadrul proiectului Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, am selectat operatorul economic pentru îndeplinirea activităților vizate de proiect.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi înștiințarea oficială.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Logo EEA

Centrul pentru Politici Educationale

Centrul pentru Politici Educationale